J.Borowski, W.Olejniczak

62-041 Puszczykowo

ul. Mazurska 6


tel. 0-61 8133474, tel/fax 0-61 8207291

tel. kom. 0602 109784, 0602 109774

e-mail: biuro@bprtel.plStrona w trakcie budowy.